Charakteristika osobnosti pomocí barev

Lidská psychika a osobnost se dá zkoumat mnoho rozlišnými způsoby, mezi které patří i test na základně přiřazování barev. Smysl pro barvy je zcela individuální každému člověku. Na každého jedince působí barvy jiným emocionálním prožitkem. Barvy nás ovlivňují zcela nevědomě, ale dokáží nevědomky ovlivnit i ostatní kolem nás. Vhodným výběrem barevné kombinace našeho oděvu můžeme docílit zvýšených sympatií u našeho okolí nebo zklidnění jejich vnímání. Barvy stimulují, barvy vzbuzují emoce, barvy vnímáme každý den.

Pomocí testu volby barev lze zjistit určité charakteristické rysy osobnosti, míru agresivity v určitých situacích, schopnost komunikace s ostatními lidmi, ale i momentální mentální stav, které se během našeho života neustále mění. Test nám může osvětlit, do jaké míry jsme schopni prožívat jednotlivé okamžiky a s jakou mírou intenzity.

Nejznámějším a nejhojněji využívaným testem je Lüscherův test, který pracuje se spektrem barev různé intenzity a tak dopomáhá diagnostikovat psychický stav a intenzitu vnímání, jak už bylo řečeno výše. Na základě preferování určitých barev nám test vyhodnotí naše momentální potřeby. V Českém prostředí se pracuje pouze se zkrácenou verzí Lüscherova testu, který obsahuje celkem osm barev (modrá, zelená, červená, žlutá, fialová, hnědá, černá a šedá).

Průběh testu je velmi prostý. Zkoumaná osoba je vyzvána, aby kartičky seřadila na základě toho, které na ni působí nejpříjemněji. Po krátké pauze se proces opakuje a poté je výsledek vyhodnocen. Tento krátký test je k dispozici i v online verzi, kdy si během několika málo minut můžete otestovat osobnost a dozvědět se o sobě něco nového.

Tato metoda, stejně jako všechny ostatní, které se zabývají komplexním zkoumáním lidské osobnosti z různých úhlů, není jednoznačná. Pouze pokud jsou brány v potaz výsledky různých metod, aby tak došlo k nejpřesnějšímu obrázku lidské osobnosti, můžeme vyvozovat plnohodnotné závěry. Nelze je však brát jako hotovou věc, nicméně nám alespoň naznačí, jaké faktory našeho chování jsou dominantní a které naopak, ať už vědomě nebo nevědomě, potlačujeme.

Testy osobnosti

Každý člověk je osobnost. Každému jsou vlastní jiné temperamentové vlastnosti, jiné vnímání, jiné citové prožitky a především rozdílný charakter. S pomocí specializovaných testů osobnosti zaměřující se na rozdílné faktory lidské osobnosti se psychologům daří, alespoň zevrubně, charaterizovat jednotlivé typy osobností a její charakteristické rysy.

2014 © psychotesty-online.net

Psychotesty podstupují řidiči, budoucí policisté, vojáci i obyčejné lidé ze zvědavosti a zájmu. Některé varianty jsou k dispozici online, kde je možno si je vyplnit nanečisto.